Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Bruxománie

Pokud pacient zatíná zuby při vědomí během dne (tedy ne ve spánku), mluvíme o bruxománii. K bruxománii dochází při aktivitách spojených s vysokým stupněm soustředění na nějaký problém nebo na nějakou činnost a postižený člověk si tuto abnormální aktivitu (zlozvyk) často neuvědomuje. Léčba bývá obdobná jako u nočního skřípání zubů (bruxismu), ale navíc směřuje k odstranění tohoto zlozvyku.

Noční skřípání zuby (bruxismus) je problém, který spočívá v intenzivní noční aktivitě žvýkacích svalů, která se navenek projevuje intenzivním skřípáním zubů. Postižená osoba tento stav často vůbec nevnímá a teprve stížnosti spolunocležníka vedou k uvědomění si problému. Proč je bruxismus problém? Skřípání zubů často ruší spánek (podobně jako chrápání) ostatních spolunocležníků, dochází k nepřiměřenému úbytku tvrdých zubních tkání, k nepříjemnému zvýšení citlivosti zubů na chlad, kyselé, sladké, k poškozování parodontu, k bolestem a zbytnění žvýkacích svalů. Bruxismus je také považován za významný faktor pro vznik a rozvoj onemocnění čelistních kloubů (tzv. temporomandibulární poruchy).

Bruxismus postihuje děti i dospělé a velmi často souvisí s celkovým psychickým stavem. U dětí se může přechodně objevit i v souvislosti s jakýmkoliv celkovým infekčním onemocněním – skřípání pak často samo odeznívá.

Bruxománie i bruxismus se léčí konzervativně, někdy kombinovanou léčbou. Využívají se nákusné dlahy, speciální cviky žvýkacích svalů, režimová opatření, výjimečně podávání léčiv. Léčbu vede zubní lékař nebo lékař v tzv. kloubní poradně pro onemocnění čelistních kloubů.


Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz