Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Informovaný souhlas

Podle Oviedské úmluvy o biomedicíně (OÚB, přijata v ČR pod č. 96/2001 Sb.) platí také v ČR, že jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Taková osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Informace, na jejímž základě je následně souhlas dán či odmítnut, musí být podána řádně, dostatečně jasně a srozumitelně. Platí také, že dotčená osoba může kdykoliv svobodně svůj souhlas odvolat. Forma souhlasu není úmluvou stanovena: souhlas může být vyjádřen ústně, písemně i tzv. konkludentně, tj. mlčky a tím, že dotčená osoba svojí součinností při zákroku dává najevo svůj souhlas.


Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz