Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Co je to ...?

Nádory ústní dutiny Nádory ústní dutiny

Dutina ústní a v okolní související tkáně mohou být postiženy také nádorovými onemocněními. Setkáváme se jak s nádory nezhoubnými (benigními, např. fibromy, osteomy, hemangiomy), tak s nádory zhoubnými (maligními, např. karcinomy, sarkomy).
Podle toho z jakých tkání nádor pochází, mluvíme o nádorech sliznice ústní, dále o nádorech mezenchymálních (mezenchym je řídká zárodečná vazivová tkáň, z níž během vývoje vznikají další pojivové tkáně, cévy, svaly, kosti a krevní elementy) a o nádorech slinných žláz.
Nádory mohou vyrůstat nad povrch okolních tkání v ústech, jindy mohou mít vzhled vředu anebo mohou být skryty uvnitř tkání. 
Vzniku nádorových onemocnění je nejlepší předcházet. V dutině ústní by měla být udržována dobrá ústní hygiena, chrup by měl být zdravý nebo s ošetřenými kazy – jde o to, aby v ústech nebyly zdroje dlouhodobého dráždění (ostré hrany, nakusování do sliznic apod.). Je vhodné vyvarovat se rizikových faktorů pro vznik karcinomů dutiny ústní, tj. zejména kouření a pití koncentrovaných alkoholických nápojů. Současným působením těchto škodlivin se jejich účinek umocňuje. Také některé typy lidského papillomaviru (HPV) mohou vyvolávat nádorové bujení v ústní dutině. Rizikovým faktorem pro vznik karcinomu rtu je sluneční záření
Kromě eliminace rizikových faktorů spočívá prevence nádorů dutiny ústní především ve včasném zachycení a rozpoznání přednádorových stavů (prekanceróz) a raných stadií nádorového onemocnění. Čím dříve je nádorové onemocnění léčeno, tím lepší je výsledek léčby.
I z tohoto hlediska mají nezastupitelný význam pravidelné návštěvy u zubního lékaře, kde proběhne komplexní klinické vyšetření dutiny ústní a souvisejících tkání a v určitých intervalech také rentgenologický screening (obvykle ortopantomogram) skeletu čelistních kostí a zubů. Léčba nádorových onemocnění pak patří do rukou specialistů. 

Na obrázku je karcinom čelistního výběžku horní čelisti.


Copyright © 2011 - 2023 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 604 553 224          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz