Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Implantologie

Implantologie K implantologickému ošetření klienta doporučuje ošetřující zubní lékař – ten zná nejlépe stav jeho ústního i celkového zdraví a zajistí ošetření zubních kazů a parodontu. Výborná ústní hygiena, dobrý zdravotní stav dutiny ústní, dobré celkové zdraví a nekuřáctví jsou předpokladem úspěšné implantace.

K vstupnímu implantologickému vyšetření se do naší ordinace klient nejdříve telefonicky objedná (tel. 377 243 818), abychom měli dostatek času a mohli se mu plně věnovat.

Ošetření pomocí dentálních implantátů je vysoce odborné ošetření, při kterém se do kosti čelisti v místě po chybějících zubech zavádějí speciální titanové šroubové implantáty, které dokážou nahradit kořeny zubů. Po úspěšném vhojení se na tyto implantáty zhotovuje korunka nebo můstek jako funkční náhrada ztracených zubů.

Mimořádnou pozornost věnujeme vstupnímu vyšetření a pohovoru s klientem. Vyslechneme, jaká jsou jeho (její) očekávání, a vysvětlíme, jaké jsou naše léčebné možnosti. Nesoustředíme se přitom pouze na implantologické řešení, ale informujeme klienta také o alternativních protetických postupech.

Dentální implantáty a jejich zavedení nejsou hrazeny zdravotním pojištěním – musí si je platit klient. V návaznosti na vstupní pohovor, vždy ještě před zahájením vlastní implantace, obdrží klient v písemné formě detailní poučení a také plán finanční náročnosti plánovaného implantologického ošetření.

Implantologické ošetření provádíme komplexně – od vstupního vyšetření přes zavedení implantátů až po protetiku nesenou implantáty. Po dokončení se klient vrací do péče ke svému zubnímu lékaři.

Copyright © 2011 - 2018 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 377 243 818          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz