Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Konzultační a poradenská činnost

Konzultační a poradenská činnost Konzultační a poradenskou činnost v oborech ústní chirurgie, implantologie a onemocnění čelistních kloubů poskytujeme klientům smluvních pojišťoven na základě písemného doporučení jejich ošetřujícího zubního lékaře nebo lékaře jiné odbornosti. V těchto případech je konzultace hrazena smluvními zdravotními pojišťovnami.

Konzultační a poradenskou činnost v oborech v oboru ústní chirurgie a implantologie poskytujeme také klientům na jejich vlastní žádost (tj. bez doporučení ošetřujícího lékaře) – v těchto případech si musí klient konzultaci platit sám.

Ke konzultaci je nutné se do naší ordinace nejdříve telefonicky objednat (tel. 377 243 818), abychom měli dostatek času a mohli se klientovi plně věnovat.

Po ukončení konzultace klientovi vždy předáme lékařskou zprávu pro odesílajícího lékaře a případně také kopii u nás zhotoveného ortopantomogramu v digitální formě na CD-ROM nosiči pro informaci ošetřujícího zubního lékaře.

Poskytujeme konzultace a poradenství

Copyright © 2011 - 2018 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 377 243 818          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz