Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.
Zubní ordinace "U Homolky"

Ústní chirurgie

Odborné vyšetření a chirurgickou péči poskytujeme klientům smluvních pojišťoven na základě písemného doporučení jejich ošetřujícího zubního lékaře nebo lékaře jiné odbornosti.

Nejde-li o akutní stav, je vhodné se do naší ordinace nejdříve telefonicky objednat (tel. 377 243 818), abychom měli dostatek času a mohli se klientovi plně věnovat.

Pro plánované chirurgické zákroky máme vyhrazené dva operační dny: úterý a pátek.

Po ukončení léčby klientovi vždy předáme lékařskou zprávu pro odesílajícího lékaře a případně také kopii u nás zhotoveného ortopantomogramu v digitální formě na CD-ROM nosiči pro informaci ošetřujícího zubního lékaře.

Z ústní chirurgie nabízíme zejména následující zákroky:

Chirurgická péče, kromě augmentačních operací a injekčních výplní, je plně hrazena smluvními zdravotními pojišťovnami.

Copyright © 2011 - 2018 Doc. MUDr. Jiří Zemen, Ph.D.

Tel.: +420 377 243 818          E-mail: ordinace@jiri-zemen.cz